2n Concurs de Cant Josep Palet > BASES

BASES

BASES DEL II CONCURS DE CANT JOSEP PALET DE MARTORELL

 

1. El II Concurs de Cant Josep Palet de Martorell està obert a tots els cantants, independentment de la seva nacionalitat, d’entre 18 i 35 anys, ambdues edats complertes l’any 2018.

 

2. El candidat haurà d’enviar la butlleta d’inscripció on line, abans de la finalització del termini d’inscripció, correctament emplenada i signada a la següent adreça de correu electrònic: concurspalet@joventutsmusicals.cat.

 

A més, en el mateix correu s’haurà d’adjuntar la següent informació:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident, NIE o passaport.

b. Fotografia artística en format PDF.

c. Adreça de correu electrònic a efectes de notificació.

d. Breu historial amb els estudis que s’estan cursant o que s’han realitzat, guardons anteriors, activitat professional.

e. Resguard de pagament dels drets d’inscripció, per l’import de 50 €. El pagament serà mitjançant ingrés bancari o transferència al número de compte ES51 2100 3219 7221 01012612. L’ ingrés ha d’anar a nom del participant.

 

3. Els candidats hauran d’especificar a la butlleta d’inscripció el nom i el compositor de les obres que interpretaran tant a la Fase Preliminar com a la Fase Final del Concurs.       

 

Els cantants són lliures de presentar-se al Concurs amb el seu pianista, no obstant això l’organització posarà a disposició de tots els cantants que ho sol·licitin un pianista acompanyant.

 

En cas de sol·licitar pianista, s’ha d’indicar marcant la casella corresponent de la butlleta d’inscripció. La inscripció només s’admetrà com a vàlida si els programes i tota la documentació estan indicats amb precisió. Un cop admesa i tancada la inscripció, no s’acceptaran modificacions.

 

4. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 18 de febrer del 2018.

 

5. El concurs es desenvoluparà en dues fases:

 

a. Fase Preliminar

A l’Auditori Joan Cererols de Martorell

La Fase Preliminar es durà a terme els dies 8, 8 i 10 de març del 2018. Cada candidat farà una intervenció d’un màxim de 15 minuts on haurà de cantar obligatòriament dues peces: 1 ària d’òpera; 1 ària a escollir entre oratori o lied.

L’ària d’òpera pot ser també de sarsuela, ària de concert o opereta.

L’ària d’oratori inclou gèneres com la Missa, el Motet, la Passió o la Cantata.

Qui en comptes de cantar oratori prefereixi el lied, aquest gènere inclou la melodia i el lied clàssic, romàntic i modern. 

 

b. Fase Final

 

A l’Auditori Joan Cererols de Martorell

La Fase Final es durà a terme el dia 11 de març del 2018. Cada candidat farà una intervenció d’un màxim de 20 minuts on haurà de cantar obligatòriament tres peces: 2 àries d’òpera; 1 ària a escollir entre oratori o lied (totes diferents de les cantades a la Fase Preliminar).

Les àries d’òpera poden ser de sarsuela, ària de concert o opereta.

L’ària d’oratori inclou gèneres com la Missa, el Motet, la Passió o la Cantata.

Qui en comptes de cantar oratori prefereixi el lied, aquest gènere inclou la melodia i el lied clàssic, romàntic i modern. 

 

L’ordre de participació dels cantants es publicarà al web del Concurs la setmana del 19 de febrer. L’organització es reserva la possibilitat d’ampliar un dia més la Fase Preliminar, depenent del número d’inscrits, avisant en tot cas als concursants a l’adreça de correu electrònic que hagin determinat a efectes de notificació.

 

6. Els inscrits es comprometen a participar en totes les fases segons el criteri de la organització i el jurat.

 

7. El guanyador del primer premi es compromet a cantar una de les obres presentades al concurs un cop finalitzada l’entrega de guardons.

 

8. Els guanyadors dels tres primers premis no podran presentar-se a l’edició següent del certamen.

 

9. El jurat podrà interrompre les actuacions si ho considera oportú. Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat es reserva la facultat de declarar desert el premi i de seleccionar un nombre inferior de finalistes.

 

10. Els guanyadors es comprometen a fer menció del premi en el seu currículum artístic.

 

11. L’acceptació del premi econòmic comporta l’obligació de dur a terme una actuació en un concert de les Joventuts Musicals de Martorell, dins el cicle M’CLÀSSICS.

 

ORGANITZACIÓ


El Concurs de Cant Josep Palet està organitzat per l’Ajuntament de Martorell, a través del PMSAPM, i per l’Associació Joventuts Musicals de Martorell amb el suport de Joventuts Musicals de Catalunya.

 

JURAT FASE PRELIMINAR

Anna Tobella, mezzosoprano

Jordi Maddaleno, crític musical

Aleix Palau, crític musical

 

JURAT FASE FINAL

Christina Scheppelmann, directora artística del Gran Teatre del Liceu

Roger Alier, crític musical

Raúl Gimenez, tenor

Marta Mathéu, soprano

Xavier Sabata, contratenor

Joan Magrané , compositor

 

Els  membres  designats  com a jurats actuaran amb  veu  i  vot, excepte  el secretari, que actuarà només amb veu. Per  constituir vàlidament  el jurat, s’haurà de reunir en presència del president/a i  el secretari/ària i la meitat dels seus membres. El president/a i el secretari/ària s’escolliran entre els membres del jurat. El jurat actuarà d’acord amb el que disposa la legislació de procediment administratiu per a l’actuació dels òrgans col·legiats 

 

PREMIS

Primer Premi.

-        Dotació econòmica de 2.000€.

-        Ingrés a la Xarxa de Músiques 2018-19 de Joventuts Musicals de Catalunya.

-        Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell 2018-19.

-        Accés directe a la semifinal del Sonora International Opera Competition Francisco Araiza, que tindrà lloc a Mèxic el desembre de 2018. El premi inclou dietes, estada i desplaçaments. 

-        Estrena mundial d’una obra del compositor Joan Magrané. (Premi patrocinat per la Fundació Francesc Pujols).

-        Diploma acreditatiu.

 

Segon Premi

-        Dotació econòmica de 1.000€.

-        Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell 2018-19.

-        Diploma acreditatiu

 

Tercer Premi

-        Dotació econòmica de 500€.

-        Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell 2018-19.

-        Diploma acreditatiu.

 

Premis Especials

 -       Premi Victoria de los Ángeles. Participació a totes les masterclass i activitats formatives de la Fundació Victoria de los Ángeles i del festival LIFE Victoria.     

-        Premi Associació d’Amics de l’Òpera de Sarrià. Participació en una de les produccions de l’AAOS.

-        Premi 7 Portes. Concert al cicle Sopars Lírics del restaurant 7 Portes.

-        Premi Joan Cererols al millor intèrpret de música antiga. Concert dins de la programació de l’any Joan Cererols. 

-        Premi del públic. Diploma acreditatiu.

-        Premi al millor intèrpret de música catalana. Diploma acreditatiu.

-        Premi al millor intèrpret de bel canto italià. Diploma acreditatiu.

 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya