2n Concurs de Cant Josep Palet > BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Juntament amb la butlleta d’inscripció s’ha d’ajuntar la documentació requerida al punt 2 de les Bases del Concurs:

 

a)  Fotocòpia del DNI, targeta de resident, NIE o passaport. 

b) Fotografia artística en format PDF.

c) Adreça de correu electrònic a efectes de notificació.

d) Breu historial amb els estudis que s’estan cursant o que s’han realitzat, guardons anteriors, activitat professional.

e) Resguard de pagament dels drets d’inscripció, per l’import de 50 €. El pagament serà mitjançant ingrés bancari o transferència al número de compte ES51 2100 3219 7221 01012612. L’ ingrés ha d’anar a nom del participant.

 

Tota la documentació s'ha d'enviar a: concurspalet@joventutsmusicals.cat

Documents adjunts:
 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya