3r Concurs de Cant Josep Palet > BASES I INSCRIPCIONS

BASES I INSCRIPCIONS

BASES DEL III CONCURS DE CANT JOSEP PALET DE MARTORELL

 

1. El III Concurs de Cant Josep Palet de Martorell està obert a tots els cantants, independentment de la seva nacionalitat, d’entre 18 i 35 anys, ambdues edats complertes l’any 2019.

 

2. El candidat haurà d’enviar la butlleta d’inscripció en línia, abans de la finalització del termini d’inscripció, correctament emplenada i signada a la següent adreça de correu electrònic: concurspalet@joventutsmusicals.cat

 

A més, en el mateix correu s’haurà d’adjuntar la següent informació:

  1. Fotocòpia del DNI, targeta de resident, NIE o passaport.
  2. Fotografia artística en format PDF.
  3. Adreça de correu electrònic a efectes de notificació.
  4. Breu historial amb els estudis que s’estan cursant o que s’han realitzat, guardons anteriors, activitat professional.
  5. Resguard de pagament dels drets d’inscripció, per l’import de 40 €. El pagament serà mitjançant ingrés bancari o transferència al número de compte ES51 2100 3219 7221 01012612. L’ingrés ha d’anar a nom del participant.

3. Els candidats hauran d’especificar a la butlleta d’inscripció el nom i el compositor de les

obres que interpretaran tant a la Fase Preliminar com a la Fase Final del Concurs.

Els cantants són lliures de presentar-se al Concurs amb el seu pianista, no obstant això l’organització posarà a disposició de tots els cantants que ho sol·licitin un pianista acompanyant. En cas de sol·licitar pianista, s’ha d’indicar marcant la casella corresponent de la butlleta d’inscripció.

La inscripció només s’admetrà com a vàlida si els programes i tota la documentació estan indicats amb precisió. Un cop admesa i tancada la inscripció, no s’acceptaran modificacions.

 

4. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 20 de març de 2019.

 

5. El concurs es desenvoluparà en dues fases:

 

a. Fase Preliminar

A l’Auditori Joan Cererols de Martorell

La Fase Preliminar es durà a terme els dies 29 i 30 de març de 2019. Cada candidat farà una intervenció d’un màxim de 15 minuts on haurà de cantar obligatòriament dues peces: 1 ària d’òpera; 1 ària a escollir entre oratori o lied.

L’ària d’òpera pot ser també de sarsuela, ària de concert o opereta.

L’ària d’oratori inclou gèneres com la Missa, el Motet, la Passió o la Cantata.

Qui en comptes de cantar oratori prefereixi el lied, aquest gènere inclou la melodia i el lied clàssic, romàntic i modern.

 

b. Fase Final

A l’Auditori Joan Cererols de Martorell

La Fase Final es durà a terme el dia 31 de març del 2019. Cada candidat farà una intervenció d’un màxim de 20 minuts on haurà de cantar obligatòriament tres peces: 2 àries d’òpera; 1 ària a escollir entre oratori o lied (totes diferents de les cantades a la Fase Preliminar).

Les àries d’òpera poden ser de sarsuela, ària de concert o opereta.

L’ària d’oratori inclou gèneres com la Missa, el Motet, la Passió o la Cantata. Qui en comptes de cantar oratori prefereixi el lied, aquest gènere inclou la melodia i el lied clàssic, romàntic i modern.

L’ordre de participació dels cantants es publicarà al web del Concurs una semana abans de l’inici del concurs. L’organització es reserva la possibilitat d’ampliar un dia més la Fase Preliminar, depenent del número d’inscrits, avisant en tot cas als concursants a l’adreça de correu electrònic que hagin determinat a efectes de notificació.

 

6. Els inscrits es comprometen a participar en totes les fases segons el criteri de la organització i el jurat.

 

7. El guanyador del primer premi es compromet a cantar una de les obres presentades al concurs un cop finalitzada l’entrega de guardons.

 

8. Els guanyadors dels tres primers premis no podran presentar-se a l’edició següent del certamen.

 

9. El jurat podrà interrompre les actuacions si ho considera oportú. Les decisions del jurat seran

inapel·lables. El jurat es reserva la facultat de declarar desert els premis i de seleccionar un nombre inferior de finalistes.

 

10. Els guanyadors es comprometen a fer menció del premi en el seu currículum artístic.

 

11. L’acceptació dels tres primers premis i del Premi Especial Joan Cererols al Millor Intèrpret de Música Antiga comporta l’obligació de dur a terme una actuació en un concert de les Joventuts Musicals de Martorell, dins el cicle M’CLÀSSICS.

 

ORGANITZACIÓ

El Concurs de Cant Josep Palet està organitzat per l’Ajuntament de Martorell, a través del PMSAPM, i per l’associació Joventuts Musicals de Martorell amb el suport de Joventuts Musicals de Catalunya.

 

Els membres designats com a jurats actuaran amb veu i vot, excepte el secretari, que actuarà només amb veu. Per constituir vàlidament el jurat, s’haurà de reunir en presència del president/a i el secretari/ària i la meitat dels seus membres. El president/a i el secretari/ària s’escolliran entre els membres del jurat. El jurat actuarà d’acord amb el que disposa la legislació de procediment administratiu per a l’actuació dels òrgans col·legiats.

 

JURAT

Fase Preliminar

Jordi Maddaleno, crític musical­

Marta Matheu, soprano

Aleix Palau, crític musical­ 

Anna Tobella, mezzosoprano­

 

Fase Final

Marta Almajano, soprano

Robert Brufau­, director de L'Auditori

Víctor García de Gomar, director artistic adjunt del Palau de la Música Catalana

Raquel García-Tomás, compositora

Raúl Gimenez, tenor­

Mirna Lacambra, soprano i directora artística dels Amics de l'Òpera de Sabadell

Christina Scheppelmann, directora artística del Gran Teatre del Liceu­

 

PREMIS

Primer Premi

- Dotació econòmica de 2.500€.

- Gira a la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals de Catalunya.

- Gira a la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España.

- Participació a la programació d’una de les properes temporades del Palau de la Música Catalana.

- Estrena absoluta d’una obra de la compositora Raquel García-Tomás. (Premi patrocinat per la Fundació Francesc Pujols).

- Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell.

- Diploma acreditatiu.

 

Segon Premi

- Dotació econòmica de 1.000€.

- Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell 2018-19.

- Diploma acreditatiu

 

Tercer Premi

- Dotació econòmica de 500€.

- Concert al Cicle M’Clàssics de Martorell 2018-19.

- Diploma acreditatiu.

 

Premis Especials

- Premi L’Auditori. Contracte per participar a la programació d’una de les properes temporades de L’Auditori de Barcelona.

- Premi Victoria de los Ángeles. Participació a les masterclass i activitats formatives de la Fundació Victoria de los Ángeles i del festival LIFE Victoria.

- Premi Museu de la Música al millor intèrpret de música amb criteris històrics. Contracte per participar a la programació del Museu de la Música de Barcelona acompanyat per un dels instruments històrics del museu.

Premi Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell.  Contracte per participar en una de les produccions de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell.

- Premi Amics de l’Òpera de Sarrià. Contracte per participar en una de les produccions dels Amics de l’Òpera de Sarrià.

- Premi Òpera Taller - Così fan Tutte. Participació a l'escola d'òpera de Vila-Real (Castelló) amb el tenor Celso Albelo i el muntatge de l'òpera Così fan Tutte de W. A. Mozart.

- Premi Fundació Obra Social La Caixa. Contracte per oferir un concert en la programació de Caixaforum.

- Premi 7 Portes. Contracte per oferir un concert al cicle Sopars Lírics del restaurant 7 Portes.

- Premi Joan Cererols al millor intèrpret de música antiga. Contracte per oferir un concert dins de la temporada M’Clàssics.

- Premi del públic. Diploma acreditatiu.

- Premi al millor intèrpret de música catalana. Diploma acreditatiu.

- Premi al millor intèrpret de bel canto italià. Diploma acreditatiu.

Documents adjunts:
 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya